ondragstart="return false" onselectstart="return false"

Monday, February 27, 2012

DKBA ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡ မျဖစ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္

ဘာေတြမ်ားအထူးအဆန္း ကတိေတြေပး လက္မွတ္ထုိးႀကသလဲဆုိဒါ ဖတ္ႀကည့္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးဘာမွ အေရမရအဖတ္မရ ကုိယ့္ေဘာင္ကုိ ျပန္ခတ္ ကုိယ့္ေျခေထာက္ကုိျပန္ခ်ည္ထားျပီး ဗမာစစ္တပ္ကို လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ေပးလုိက္ဒါက အံ့ႀသစရာေကာင္းပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီလက္မွတ္ထုိးစာခ်ဴပ္က ဒီအခ်က္ ၇ ခ်က္နဲ ့ေသခ်ာခဲ့လုိ ့ရွိရင္ ကုိယ့္လူေတြ ပါးပါးေလးနဲ ့ခံလုိက္ရပါျပီ။ အဲဒီအခ်က္ ၇ႏွစ္ခ်က္လုံးမွာ ဗမာစစ္တပ္က ၿမိဳင္ႀကီးငူသို႔လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသသို႔ လည္းေကာင္း၊ လံုး၀၀င္ ထြက္သြား လာခြင့္ မရွိေၾကာင္း ဆုိဒါ တစ္ခုမွမပါပဲ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖြဲ ့၀င္ေတြကသာ ကုိယ့္နယ္ေျမထဲမွာ ဟုိမသြားရ ဒီမသြားရ ပုံစံအမ်ိဴးမ်ိဴးနဲ ့ကန္ ့သတ္ထားဒါပဲရွိတယ္။ နံပါတ္ (၆)မွာ "ယူနီေဖါင္းတြင္ ရင္ဘတ္၊ လက္ေမာင္းတံ ဆိပ္မ်ားကို ကလို႔ထူးေဘာ တံဆိပ္တပ္ဆင္၍ သြားလာျခင္းမျပဳဘဲ ႀကိဳတင္ညွိႏွဳိင္း၍ ျပည္နယ္တြင္း သြားလာရန္ သေဘာ တူသည္" အဲဒါက အရွင္လတ္လတ္နဲ ့ ကရင္လူထုနဲ ့ခင္ဗ်ားတုိ ့ကုိ ခြဲထုတ္ပစ္လိုက္ပါျပီ။
xxxxxxxxxxxxxx

Written by ျဖဴျဖဴကို


DKBA ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပံု (ဓါတ္ပံု - DKBA ျပန္ၾကားေရး)

အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္ (DKBA) တို႔ ဒုတိယေန႔ အျဖစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖါးအံျမိဳ႔ အမွတ္ (၂၂) တပ္မဌာနခ်ဳပ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြးပဲြမွ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား၊ ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡ မျဖစ္ေရးကို ေအာက္ပါ အတိုင္း သေဘာတူညီ ခဲ့ပါ
သည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၅၊၂၆) ရက္ေန႔၌ ကရင္ျပည္နယ္ ဖါးအံၿမိဳ႔ အမွတ္ (၂၂) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆင္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ကလို႔ထူးေဘာမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာမိုေရွးႏွင့္ ေစာသန္းေရႊ (ေခၚ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဘိုဘိ တို႔က ျမိဳင္ႀကီးငူေဒသတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡမျဖစ္ေစေရး၊ လံုၿခံဳေရးကိစၥ ညွိႏွဳိင္းျပီး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ပါသည္။

(၁) မယ္တေ၀ါေဒသတြင္ လွဳပ္ရွားေနေသာ၊ ေစာသန္းေရႊေခၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘိုဘိတပ္ဖြဲ႔အား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားဘြယ္ဦး ေဆာင္ေသာ ကလို႔ထူးေဘာ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေၾ႕ာင္း သေဘာတူသည္။ ေစာသန္းေရႊေခၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘိုဘိတို႔ တပ္ဖြဲ႔ လက္နက္ အျပည့္အစံု ကိုင္ေဆာင္၍ ၿမိဳင္ႀကီးငူသို႔လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသသို႔ လည္းေကာင္း၊ လံုး၀၀င္ ထြက္သြား လာခြင့္ မရွိေၾကာင္း သေဘာတူသည္။

(၂) အျခားမည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္တဦးဦးမွ ေခါင္းေဆာင္၍ လည္းေကာင္း၊ လိုက္ပါ၍ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသသို႔ လက္နက္ခဲယမ္း အျပည့္အစံု ကိုင္ေဆာင္၍ လိုက္ပါလာျပီး အေျခခ်ျခင္း မျပဳရန္ သေဘာတူသည္။

(၃) ကလို႔ထူးေဘာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသ၀န္းက်င္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡမျဖစ္ေစေရးအတြက္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ဖက္အသြင္ မေဆာင္ဘဲ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္ဆံသြားရန္ သေဘာတူသည္။

(၄) သတ္မွတ္သည့္ေနရာ၌ အေျချပဳရန္ သေဘာတူထားသည့္ ကလို႔ထူးေဘာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ေနထိုင္ေရး၊ စား၀တ္ေန ေရး၊ မ်ားကို အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။

(၅) ေစာသန္းေရႊေခၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘိုဘိတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္၍ သြားလာလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ေဒသခံ တပ္မွဴးမ်ား၊ ႏွင့္ႀကိဳတင္ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။
(၆) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားဘြယ္ ဦးစီးေသာ ကလို႔ထူးေဘာ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အားလံုး၏ ယူနီေဖါင္းတြင္ ရင္ဘတ္၊ လက္ေမာင္းတံ ဆိပ္မ်ားကို ကလို႔ထူးေဘာ တံဆိပ္တပ္ဆင္၍ သြားလာျခင္းမျပဳဘဲ ႀကိဳတင္ညွိႏွဳိင္း၍ ျပည္နယ္တြင္း သြားလာရန္ သေဘာ တူသည္။

(၇) တည္ေဆာက္ထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထာ၀ရခိုင္ၿမဲေစရန္အလို႔ငွာ ျပသနာ တစံုတရာ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္ လက္နက္ ျဖင့္မေျဖရွင္းဘဲ နယ္ေျမေဒသရွိ စစ္ဖက္နယ္ဖက္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းျပီး ေျဖရွင္းသြားရန္ သေဘာတူသည္။

ထို႔အျပင္ ကလို႔ထူးေဘာ တပ္ဖြဲ႔အား၊ ဆန္အိတ္တေထာင္၊ ဆားတေထာင္ပိသာႏွင့္ ဆီ (၅) ပံုး ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေတြ႔ဆံုပဲြ၌ ဒီေကဘီေအဖက္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာမိုေရွး ဦးေဆာင္ျပီး၊ ေစာသန္းေရႊ (ေခၚ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘိုဘိ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ေလး ( ျမ၀တီရံုး ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ)၊ ဗိုလ္မွဴးေစာလံုလံု၊ ဗိုလ္ႀကီးေစာကိုမ်ဳိးတို႔ အပါ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ (၇)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ အစိုးရဖက္မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ေဖၚေဆာင္ေရးမွ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေဇာ္၀င္း (နယ္စပ္ေရး ရာ၀န္ႀကီး)၊ ဦးေဇာ္မင္း (ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ေစာခင္စိုး (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႔) ႏွင့္စစ္ ဖက္ေခါင္းမ်ားက တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/1184-dkba-.html
/span>

9 comments:

Anonymous said...

Hey DKBA....you are too unacknowledged..The Burmese government will fuck you all

Anonymous said...

ထီးျပင္ကုလားေလာက္ေတာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလွ်ာက္သြားလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါလား။
ကလိုထူးေဘာ၀တ္စံု မ၀တ္ရလို႔ ၀မ္းမနဲၾကပါနဲ႔။ ကရင္ဘဲကြာ။ ကရင္၀တ္စံု၀တ္ၿပီးသြားေပါ့။ လူေတြေတာင္ပိုေလးစားလာၾကမွာပါ။
ဒါေပမယ့္ ကရင္၀တ္စံု၀တ္ၿပီး မ်က္ခြက္က မုိက္ကန္းကန္းနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။

Anonymous said...

sorry my brother (even you added 7 of them were not in the great 10.they are honour slave and very cheerfully slave. ofcourse you can not talk talk to them with karen language,they don't even understand humanbeing language.what the pitipul (dkba)your life (tha nar let ta naw, let ko ben).

Anonymous said...

Oh... oh... khu,,,, khu,,, khu,,, (nar let ta naw)actually they have to say this seven slavery agreement to spdc but more than that they just agree to tire their own head with long rope. (ka yin , ka yin taw taw aah ba lar), the most intellenges a karen is not clever than a crazy burmese.

Anonymous said...

sorry i forget they really hungary, so they ching the slivery agreement with 1,000 pacake of rice, 1,000 pound salt and cooking oil( o thu don't eh lat htit nga nay ba lar, tha nar sayar gyi).

Anonymous said...

ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ားဖားမယ္နဲ ့ တပ္မေတာ္ သားေတြလီးပဲစုပ္ႀကေတာ့ မင္းတုိ ့ေကာင္ေတြ ဟားဟား

Anonymous said...

ကြ်န္ေတာ္တို့တိုင္းရင္းသားေတြနဲ့ ဒီရန္သူေတြရဲ့ျပသာနာေတြကို ျခံဳျပီးၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ရန္သူေတြက ဓုဒယ္ၾကီးသေလာက္
အဲေလာက္လဲမေတာ္ပါဘူး...ကြ်န္ေတာ္တို့တိုင္းရင္းသားေတြကသာသတၱိအရမ္းေျပာင္ျပီး
မလိုအပ္တဲ့ေနရာမွာအရမ္းေျပာ့ ညံ့ အ သြားတာလို့ေျပားရေတာ့မွာပဲ..
စစ္ေရးအရေျပာရရင္ေတာ့၊ ရန္သူကိုေတာ္လွန္တဲ့ေနရာမွာကြ်မ္းၾကင္
သေလာက္ ရန္သူကိုလည္းဘယ္ေသာအခါမွမေၾကာက္တတ္ အရွံုးမေပးခ်င္
အညံ့မခံတတ္တဲ့သတၱိက စည္းမရွိကမ္းမရွိ ေကာင္းေနတဲ့သတၱိပဲ။ဆိုလိုခ်င္တာ လိုအပ္ရင္တလွမ္းဆုတ္ အားယူျပီးျပန္ထိုးေပါ့။
နုိုင္ငံေရးမွာလည္းသမိုင္းနဲခ်ီျပီးေျပာရင္ နိုင္ငံေရးဇာတ္သိမ္းလုနီးပါ အခါတိုင္း
ျပည္သူလူတုေတြကို ရန္ကုန္ျမိဳ့ကရန္သ့ူစက္ရံုၾကီးကထုတ္လုပ္တဲ့ ဆားခဲတံုးအၾကီးၾကီးနဲ့ သြားၾကဲ ေအာင္လူတုကိုေၾကြးျပီး ေရတလုပ္ေတာင္မေပးေသာက္နိုင္ပဲဒီအတိုင္အဆံုးသပ္သြားတာခ်ီးပဲ။ၾကာလာေတာ့လဲတခ်ိဳ့မ်ဳိးခ်စ္ေတြအသည္းေျခာက္ျပီး
မ်ိဳးခ်စ္အသည္းေျခက္ေရာဂါနဲ့ဆံုးပါးသြားၾကတယ္၊ရန္သူနွင့္ေဆြးေႏြးမွုျပဳလုပ္တဲ့အခါတိုင္းအဆံုးသတ္မွာျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ကြယ္လြန္သြားၾကတဲမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေတြအေပၚသစၥာမဲ့ေနၾကသလိုခံစားမိတယ္။ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးမွုတိုင္းမွာရန္သူက
လိုခ်င္တာအရယူလက္မွတ္ထိုး၊ကြ်န္ေတာ္တို့ဘက္ကလည္းေဆြးေႏြးပြဲမွာပဲတခါတည္းလက္မွတ္ထိုးတဲ့အက်င့္
ကြ်န္ေတာ္တို့ဘက္ကေတာင္ဆိုတာရန္သူက လည့္ပတ္သြယ္ဝိုက္ျပီးေပါေသးေသးေလးကိုင္တြယ္တတ္တာ။
္ေသသြားတဲ့ရဲေဘာ္ေတြကြ်န္ေတာ္တို့ကိုစိတ္မ်ားမနာေနဘူးလား။
အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္းကိုဗဟိုမွာျပန္လာျပီးအေသခ်ာအျပန္လွန္ေဆြးေႏြးအခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ျပီးမွလက္မွတ္ထိုးသင့္တယ္။ေဆြေႏြးမွုအေပၚလက္မွတ္ကိုကိုယ္လိုရာကိုယ့္ဆံုးျဖတ္အတိုင္းမထိုးေစခ်င္ပါ။အမ်ားျပည္သူနဲတိုင္ပင္ျပီးအေျခခံက်ဆံုးအခ်က္ေတြကိုပဲ
လက္မွတ္ထိုးေစခ်င္တယ္။ရန္သူနွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမရခဲသည္ျဖစ္ေစ ရခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ရန္သူကိုရန္သူလိုပဲသေဘာထားၾကပါ။
ရန္သူကိုမႏြက္ျပေစခ်င္ၾကနဲ။ေသသြားတဲ့ရဲေဘာ္ေတြကႏြက္လို့ေသတာမဟုတ္ရပါဘူး အမ်ိိဳးသားေတြအေပၚရဲရင့္တဲ့ေသြးသစၥာျပသသြားခဲတာ။
DKBA နွင့္ရန္သူတို့ ူယခုလက္မွတ္ထိုးမွုအေပၚ တျခားေသာအခ်က္ေတြကဘာအရသာမွမရွိသလို ႏွံပတ္ (၄) အခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူတုေတြကိုမေလးစားေတာ့သလိုပဲခံစားမိတယ္။ရန္သူကေပးတဲ့အဆိတ္လက္ေဆာင္ေတြကို ၁၅နစ္ ေက်ာ္
သံုးေဆာင္စားေသာက္လာခဲျပီးျပီပဲ ဆင္းရဲဒုကၡၾကားကျပည္သူလူတုေတြရဲ့တတ္နိုင္သေလာက္ေၾကြးေမြးအားေပး
ေထာက္ခံခဲ့တဲ့အရာမွန္သမွ်ညီအစ္ကို DKBA တိုအတြက္မဖူလံုနိင္ခဲ့ေတာင္မွတန္ဖိုးေတာ့ထားသင့္တယ္။ျပည္သူေတြဟာမွန္ကန္တဲ့ေတာ္လွန္ေရေတြဘက္မွာအျမဲတည္ရွိေနတယ္။မည္သူမဆိုတည္းၾကည့္ေခါက္ၾကည့္ရင္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုတာ
အေျခေနအရ အျပင္အထိမပြင့္အံနုိင္ရင္ေတာင္ အတြင္းစိတ္မွာ ပြက္ပြက္ကေလးအျမဲဆူေနတာလက္ခံပါ။တနိုင္ငံလံုးမွာရန္သူေတြၾကီးပဲရွိ
ေနတာမဟုတ္ဘူး ျပည္သူလူတုေတြရွိေသးတယ္။

က်ဆံုးသြားတဲ့အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြနဲ့ရဲေဘာ္ေတြအေပၚသစၥာမမဲ့
ၾကပါနဲ့။ျပည္သူလူတုကိုလဲရန္သူေတြလိုမထီေလးစားမျပဳမိေစခ်င္ပါနဲ့။
Saw Hsapree

Anonymous said...

shit!!i thought these guy are look like really clever and smart.But they are not.(military art without polities is like a tree without a root.)so burma can kick you out very easy.is there no one who clever,smart,philosophical parson and politician in DKBA?don't be stupit DKBA.i know they(BURMA) really does't have a true and good heart on you.if the burma try to kick you out you can't standing without KNU.so i think you need to negotiation with KNU or karen people.so we want you to thinking very carefully before you decided something.these 7 agreement you had signed is the rope that tied up your self .you don't need to fighting BURMA hard men.you just need to be fighting smart.and don't be affraid and negligent .the wholw world and karen people are watching to you.no one can abused you unless you let it be.

Anonymous said...

rice,salt and cooking oil?????????Be carefull my brother.Burma got a high technique from china,russia and north corea to kill the people who against them.so make sure before you all eat their rice,salt and cooking oil.your rice could be plastic rice and your salt and oil could mix with poison.so you all can did in unpeace full.

Post a Comment